• 680100

PORTERIA DE COPETICIÓN D'ALUMINI. Arquillo ovalat (SET DE 2 UNITATS)

1200.00

Joc de porteries de futbol sala fabricades en alumini de 80mm x 80 mm amb cantells arrodonits. Alumini reforçat interiorment per a major resistència i robustesa. Unió de travessers mitjançant esquadres internes metàl·liques, que aporten un perfecte ajust. Sistema d'enganxi de xarxa mitjançant ganxos d'ABS anti-lesió. Base inferior ovalada per a major superfície de suport. Sistema anti-bolcada, mitjançant la subjecció a terra per la part posterior mitjançant cargols de seguretat. D'acord amb la normativa UNE-EN 749. No inclou les xarxes.

Es poden fer fixes a terra mitjançant la unió dels travessers als ancoratges del sòl, o convertir-la en portàtil sense unir-los.

És obligatori subjectar sempre la porteria a terra, per evitar la seva bolcada.